FADE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların yıl içindeki artışı, şirketin büyüme eğilimini gösteriyor; 2022'nin 4. çeyreğinde 571,696,673'ten 2023'ün 3. çeyreğinde 918,159,790'a yükselmiş.
  2. Özkaynaklar da aynı dönemde önemli bir artış göstererek 423,382,103'ten 653,412,934'e çıkmış, bu da şirketin iç sermaye birikiminin güçlendiğini işaret ediyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük seviyede (2023 Q3'de %13.94), bu likidite riskinin düşük olduğunu gösteriyor.
  4. Uzun vadeli yükümlülüklerde de artış var ancak bu artış özkaynak artışıyla dengelenmiş durumda.
  5. Net dönem karı veya zararı sürekli olarak artıyor; bu da şirketin karlılığının arttığını ve finansal sağlamlığının korunduğunu gösteriyor.
  6. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yüksek olması ve finansman giderlerinin bu gelirlerle karşılanabilmesi finansal yapı açısından olumlu bir gösterge.
  7. Nakit akışları dalgalanma gösterse de, genel olarak pozitif yönde ilerliyor ve şirketin nakit rezervleri artıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Sürekli artan net dönem karları ve özkaynaklar, şirketin uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeline işaret ediyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yüksek olması ve sürdürülebilir görünmesi, gelecek dönemlerde de şirketin iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.
  3. Nakit akışlarının genel eğilimi pozitif olduğundan, operasyonel faaliyetlerin finanse edilmesinde sorun yaşanmayacağı bekleniyor.
  4. Özkaynakların güçlü bir şekilde artması ve borçluluk oranlarının makul seviyelerde olması, gelecekteki finansal esnekliği ve risk yönetimini kolaylaştırabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirket hem varlık hem de özkaynak bazında sürekli bir büyüme sergilemekte ve karlılıkta istikrarlı bir artış göstermektedir. Likidite riski düşük seviyede olup, nakit akışları genel olarak sağlıklıdır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler finansman giderlerini karşılamakta ve hatta fazlasını sağlamaktadır. Bu veriler doğrultusunda şirkete yatırım yapılması uygun olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.