FENER Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam özkaynakları 2022 yılının son çeyreğinde -1.579.130.187 TL olarak negatif, bu durum şirketin varlıklarının borçlarını karşılayamadığını gösteriyor ve finansal risk oluşturuyor.
  2. Toplam yükümlülükler, 2022'nin son çeyreğinde 6.163.333.196 TL ile yüksek seviyede, bu da şirketin borç yükünün oldukça fazla olduğunu ve likidite riski taşıdığını gösteriyor.
  3. Net dönem zararı, 2022'nin son çeyreğinde -278.668.721 TL olarak gerçekleşmiş, bu sürekli zarar etme eğilimi şirketin finansal sürdürülebilirliği açısından risk oluşturuyor.
  4. Nakit akışları, faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olsa da finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu durum nakit yönetimi açısından risk teşkil ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif trend gösteriyor; örneğin, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 581.057.962 TL'ye yükselmiş, bu işletme faaliyetlerinin nakit üretme kapasitesinin devam ettiğini gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirler her çeyrek artış göstermiş, bu da şirketin yatırımlarından beklenen getirilerin olumlu olabileceğine işaret ediyor.
  3. Finansman giderleri her çeyrek yüksek kalmakta ve finansman gelirlerini aşmakta, bu durum gelecekteki finansman maliyetlerinin şirket üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin negatif özkaynaklar ve sürekli net dönem zararları nedeniyle ciddi bir finansal risk taşıdığı görülmektedir. Yüksek borç yükü ve likidite sorunları da mevcut riskleri artırmaktadır. Ancak, faaliyetlerden sağlanan pozitif nakit akışları ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerdeki artış gelecek adına bazı olumlu sinyaller vermektedir. Buna rağmen, genel olarak şirketin mevcut finansal durumu ve performansı yatırım yapmak için riskli görünmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.