FMIZP Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 2. çeyreğinden 3. çeyreğine %16,4 artış göstermesi, şirketin aktif büyüklüğünün genişlediğini gösteriyor.
  2. Toplam özkaynakların aynı dönemde %18,9 artışı, şirketin öz sermayesinin güçlendiğini işaret ediyor.
  3. Net dönem karı veya zararının 2. çeyrekten 3. çeyreğe %77,9 artması, karlılığın önemli ölçüde iyileştiğini gösteriyor.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin sadece %9 artması, likidite riskinin kontrol altında olduğunu düşündürüyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın 2023 yılının ilk çeyreğinde -6.167.158 iken, üçüncü çeyrekte +27.999.099'a yükselmesi, nakit akışı yönetiminin iyileştiğine işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen dönem karının artış trendi göstermesi, gelecek dönemler için olumlu bir sinyaldir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının sürekli bir artış göstermesi, operasyonel verimliliğin ve nakit yaratma kapasitesinin yüksek olduğunu gösterir.
  3. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif olması borçlanmanın azaldığını veya ödeme yükümlülüklerinin yerine getirildiğini gösterir ki bu da finansal yapıyı güçlendirir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması şirketin gelecekteki büyüme ve genişleme planları için yatırım yaptığını gösterebilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu ve performansındaki sürekli iyileşme, özkaynakların güçlenmesi ve karlılıkta yaşanan önemli artış gelecek için pozitif beklentiler oluşturuyor. Likidite riskinin düşük olması ve nakit akışlarının sağlıklı seyri şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini rahatlıkla karşılayabileceğini gösteriyor. Bu faktörler bir araya geldiğinde, fmizp'ye yatırım yapılabilir olduğu sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.