FZLGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 2. çeyreğinde 3,257,623,936 iken, 3. çeyrekte 3,849,415,482'ye yükselmiş olması şirketin büyüdüğünü gösterse de, bu büyümenin borçlanma ile desteklendiği anlaşılıyor. Toplam yükümlülükler 2. çeyrekte 2,121,369,849 iken 3. çeyrekte 2,107,201,689'a düşmüş olsa da uzun vadeli yükümlülüklerde artış gözlemleniyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı azalmıştır (2. çeyrekte %23.99 iken, 3. çeyrekte %16.30), bu likidite açısından olumlu bir işaret olabilir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması ve finansman gelirlerinin bu giderleri karşılamada yetersiz kalması finansal riskleri artırabilir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-290,376,557) işletme sermayesindeki sıkıntıları ve nakit akış problemlerini işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı hem 2. hem de 3. çeyrekte pozitif olmuş (sırasıyla 94,762,568 ve 180,397,013), bu durum şirketin kârlılığını gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin artmış olması (2. çeyrekte 401,570 iken 3. çeyrekte 23,378,875) gelecekteki büyüme potansiyelini destekleyebilir.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının önemli ölçüde artmış olması (6,766,311'den 286,890,198'e) şirketin likiditesinin iyileştiğini ve kısa vadeli finansal yükümlülükleri karşılayabilecek durumda olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: fzlgy'nin bilanço verileri genel olarak şirketin büyümekte olduğunu ve kârlılığını koruduğunu göstermektedir; ancak bu büyüme ve kârlılık yüksek borçlanma ve finansman giderleri ile desteklenmiştir ki bu durum potansiyel bir risk teşkil etmektedir. Nakit akışındaki negatif değerler işletme sermayesi yönetiminde zorluklar yaşandığını işaret etse de son çeyrekteki nakit pozisyonundaki iyileşme bu endişeleri bir ölçüde hafifletmektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki artış gelecek için umut vaat etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda fzlgy'ye yatırım yapılabilir; fakat borçlanma ve finansman giderleri gibi risk faktörleri yakından izlenmelidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.