GLRYH Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde 2.472 milyar iken, toplam dönen varlıklar 5.022 milyar olup, kısa vadeli likidite riski düşüktür.
  2. Toplam uzun vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde sadece 437 milyon olup, uzun vadeli finansal risk düşüktür.
  3. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının ilk çeyreğinde sadece 40 milyon iken, üçüncü çeyrekte artarak 310 milyona ulaşmıştır, bu karlılıkta artış olumlu bir göstergedir.
  4. Finansman giderleri, gelirlerden daha fazla olup, finansman maliyetleri yüksektir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif bölgede olup, yatırım harcamalarının finansmanında zorluklar yaşanabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, özellikle 2023 yılının üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde artmıştır ve bu trendin devam etmesi beklenir.
  2. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri tutarı sürekli artış göstermiş olup, nakit rezervlerinin güçlü olduğu anlaşılmaktadır.
  3. Toplam varlıklar ve özkaynaklar her çeyrek artış göstermiştir ki bu da şirketin büyümekte olduğunu ve finansal sağlamlığını göstermektedir.
  4. Finans sektörü faaliyetleri maliyeti oldukça yüksek olmasına rağmen, finans sektöründen elde edilen hasılat bu maliyeti karşılamakta ve kâr sağlamaktadır.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa ve uzun vadeli finansal riskleri düşük seviyede bulunmakta ve karlılıkta artış eğilimi gözlemlenmektedir. Nakit akışları güçlenmekte ve nakit rezervleri büyümektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir. Ancak finansman giderlerinin yüksekliği ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları gibi bazı risk faktörleri de göz ardı edilmemelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.