GLYHO logo

GLYHO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin finansal kaldıraç kullanımının fazla olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıkları aşması, likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması, borçlanma maliyetlerinin şirket karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu işaret ediyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, bu faaliyetlerin nakit drenajına neden olduğunu gösteriyor.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarının yüksek olması, borç servis yükünün ağır olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının artış eğilimi göstermesi, şirketin karlılık potansiyelinin iyileşmekte olduğuna işaret ediyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, operasyonel verimliliğin ve nakit generasyonunun sağlıklı olduğunu gösteriyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları, finansal esnekliğin korunduğunu ve yeni borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla likiditenin desteklenebileceğini işaret ediyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin kısa vadede finansal yükümlülüklerini karşılayabilecek likiditeye sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin borç seviyesi ve finansman maliyetleri risk faktörleri olarak öne çıkarken, net dönem karındaki artış ve operasyonel nakit akışlarının güçlü olması gelecek için pozitif sinyaller vermektedir. Likidite pozisyonunun sağlam olması da şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yönetebileceği anlamına gelir. Bu faktörler dengelendiğinde, şirkete yatırım yapılabilirliği konusunda temkinli bir iyimserlik söz konusu olabilir. Yatırım kararı verilirken, şirketin sektördeki konumu ve piyasa koşulları gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.