GRTRK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GRAINTURK TARIM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılı 3. çeyrekte toplam yükümlülüklerin artarak 448 milyon TL'ye ulaşması, şirketin borç yükünün arttığını gösteriyor.
  2. Aynı dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin de 324 milyon TL'ye çıkması, likidite riskinin arttığına işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının 2023 yılı 3. çeyrekte -134 milyon TL olması, operasyonel faaliyetlerin nakit sıkıntısı yarattığını gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının -285 milyon TL olması, büyük ölçekli yatırımların şirketin nakit rezervlerini tükettiğini belirtiyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. 2023 yılı 3. çeyrekte net dönem karının 305 milyon TL olarak gerçekleşmesi, şirketin karlılık potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin 107 milyon TL olması, bu faaliyetlerin gelecekteki gelir potansiyeline işaret ediyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının pozitif olması ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin devam etmesi, finansal esnekliğin korunduğunu gösteriyor.
  4. Toplam kapsamlı gelirin önceki çeyreklere göre artarak 495 milyon TL'ye çıkması, şirketin genel performansının iyileştiğini ve gelecekteki büyüme potansiyelini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık potansiyeli yüksek ve yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler gelecek için olumlu bir sinyal vermektedir. Ancak, artan borç yükü ve likidite riski ile operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan negatif nakit akışları risk faktörleri olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, şirketin kısa vadeli finansal zorluklarla karşılaşabileceğine işaret etmektedir. Yine de, genel olarak şirketin uzun vadeli büyüme ve karlılık beklentisi pozitif görünmektedir; bu nedenle dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde yatırım yapılabilir bir profil sergilediği söylenebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.