GZNMI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstermiş, ancak yükümlülüklerde de benzer bir artış var.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler toplam varlıkların yaklaşık %56'sını oluşturuyor, bu likidite riskini gösteriyor.
  3. Finansman giderleri yüksek ve finansman gelirlerini aşıyor, bu durum faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyeti işaret ediyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2023 yılının ilk üç çeyreğinde negatif, bu işletmenin operasyonel etkinliği konusunda endişe yaratıyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları dalgalanma gösteriyor, bu da yatırım stratejisinin belirsizliğini ortaya koyuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıklardaki artış ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı, şirketin büyüme potansiyeline işaret ediyor.
  2. Esas faaliyet kârı (zararı) ve sürdürülen faaliyetler dönem kârı (zararı) pozitif, bu da şirketin temel iş operasyonlarının sağlıklı olduğunu gösteriyor.
  3. Net dönem kârı veya zararı her çeyrek pozitif seyrediyor, bu da şirketin karlılık açısından istikrarlı olduğunu düşündürüyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin likiditesinin iyileşmekte olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket karlılık açısından istikrarını koruyor ve büyüme potansiyeline sahip; ancak likidite riski ve operasyonel etkinlik konusunda iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu faktörler dikkate alınmalıdır. Yüksek orandaki kısa vadeli yükümlülükler ve dalgalanan nakit akışları nedeniyle daha dikkatli bir yaklaşım tavsiye edilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.