SKYLP Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 3. çeyrekte faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -82,511,157 TL olmuş ve bu, işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinde ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor.
  2. 2023 2. çeyrekte net dönem zararı -1,582,425 TL olarak gerçekleşmiş, bu da şirketin o dönemde kar edemediğini gösteriyor.
  3. 2023 yılında sürekli olarak finansman faaliyetlerinden nakit akışları pozitif gerçekleşmiş olmasına rağmen, bu durum borçlanma veya sermaye artırımına bağlı olabilir ve sürdürülebilir bir nakit akışı kaynağı değildir.
  4. Şirketin toplam kısa vadeli yükümlülükleri, özellikle 2023 2. çeyrekte toplam varlıkların yarısından fazlasını oluşturuyor ki bu likidite riskini artırabilir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden giderler her çeyrekte gelirleri aşmamakla birlikte, bu giderlerin varlığı ve sürekliliği şirketin gelecekteki yatırım getirisini etkileyebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. 2023 3. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler oldukça yüksek (97,904,629 TL) olmuş, bu da şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini gösteriyor.
  2. Net dönem karı veya zararı, özellikle 2024 yılı için beklenen üçüncü çeyrekte oldukça yüksek (72,142,479 TL) gerçekleşmiş ki bu iyi bir performans göstergesidir.
  3. Genel yönetim giderleri her çeyrekte artış göstermiş olup, bu durum maliyet yönetimi açısından iyileştirme gerektirebilir ancak şirketin büyümesine paralel bir durum da olabilir.
  4. Şirketin toplam özkaynakları her çeyrek artış göstermiş ve bu da şirketin finansal sağlamlığının korunduğunu ve potansiyel olarak arttığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilançosu ve nakit akışları bazı risk faktörleri içermesine rağmen, özellikle yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve artan net dönem karları gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Likidite riski ve maliyet yönetimi konularında iyileştirmeler yapılması gerektiği görülse de, şirketin genel finansal sağlamlığı ve büyüme potansiyeli yatırım yapılabilirliği desteklemektedir. Yatırımcılar için uzun vadeli potansiyel taşıyan bir şirket olarak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.