IHLGM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının ilk üç çeyreğinde artış göstermiş, bu durum şirketin karlılık konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderleri finansman gelirlerini aşmamakla birlikte, yüksek finansman giderleri şirketin borçlanma maliyetinin yüksek olduğuna işaret edebilir.
  3. Şirketin nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, özellikle 2023 yılının ilk ve ikinci çeyreklerinde ciddi düşüşler göstermiş, bu da likidite riskini artırabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif bölgede olup, şirketin yatırım faaliyetleri için net nakit çıkışı yaşadığını gösteriyor.
  5. Toplam kapsamlı gelir (gider) kaleminde görülen negatif değerler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinde yaşanan zararları işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiş olsa da, bu artış net dönem zararlarının etkisiyle sınırlı kalmış olabilir.
  2. Şirketin donen varlıkları duran varlıklarından fazla olup, bu durum kısa vadede likiditenin daha iyi olduğunu gösterse de uzun vadeli aktiflerdeki yatırımın düşük olması gelecekteki büyüme potansiyelini sınırlayabilir.
  3. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması, operasyonel verimliliğin artırılması gerektiğine işaret edebilir.
  4. Hasılatın her çeyrek artmasına rağmen net zararın da artması, maliyet yönetimi ve operasyonel etkinliğin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilanço ve gelir tablosu analizine dayanarak, şirketin karlılıkta sorun yaşadığı ve likidite riskinin mevcut olduğu görülmektedir. Varlık büyüklüğü ve özkaynaklarında artış olmasına rağmen net dönem zararlarının sürekliliği endişe vericidir. Şirketin gelecekteki performansını iyileştirebilmesi için maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliği artırıcı önlemler alması gerekmektedir. Mevcut durumda şirkete yatırım yapılması riskli görünmektedir; ancak şirketin mali performansındaki iyileşme belirtileri takip edilmeli ve bu doğrultuda yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.