ISKPL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2023 3. çeyrekte 458,732,651 TL iken, toplam dönen varlıklar 591,439,425 TL'dir, bu durum kısa vadeli likidite riskini gösterir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 2023 3. çeyrekte -81,211,968 TL olup negatif bir değere sahiptir, bu durum yatırım faaliyetlerinin nakit rezervlerini azalttığını gösterir.
  3. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları 2023 3. çeyrekte 70,782,307 TL ile pozitif olmasına rağmen, önceki çeyreklerdeki negatif akışlar ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkate alındığında borçlanma ve finansman stratejilerindeki dalgalanmalar risk oluşturabilir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış 2023 3. çeyrekte -22,926,449 TL'dir ve bu durum işletme sermayesi üzerinde baskı oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat sürekli artış göstererek 2023 3. çeyrekte 904,914,260 TL'ye ulaşmıştır ki bu durum satışların ve gelirlerin arttığını göstermektedir.
  2. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artarak devam etmiş ve 2023 3. çeyrekte 113,629,427 TL olarak gerçekleşmiştir; bu da şirketin karlılığının arttığını işaret eder.
  3. Toplam özkaynaklar her çeyrek artarak devam etmiş ve bu da şirketin öz sermaye yapısının güçlendiğini göstermektedir.
  4. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı) da her çeyrek artarak devam etmiş ve şirketin operasyonel performansının iyileştiğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin hasılat ve net karındaki sürekli artış eğilimi olumlu bir gelecek beklentisi sunarken, kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıklardan fazla olması ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları potansiyel likidite riskleri oluşturmaktadır. Ayrıca nakit rezervlerinde görülen azalış işletme sermayesi üzerinde baskı yaratabilir. Bununla birlikte özkaynaklardaki artış ve operasyonel performanstaki iyileşme uzun vadeli pozitif sinyaller vermektedir. Bu durumu dikkate alarak şirkete yatırım yapılması karlılık beklentisi açısından cazip görünse de likidite riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.