IZMDC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarını önemli ölçüde aşmaktadır (2023 3. çeyrek: 13.925 milyar TL yükümlülük / 18.604 milyar TL varlık).
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkların üzerindedir (2023 3. çeyrek: 11.635 milyar TL kısa vadeli yükümlülük / 9.053 milyar TL dönen varlık).
  3. Net dönem zararı artış göstermiştir (2023 1. çeyrek: 461 milyon TL kar; 2023 2. çeyrek: -1.104 milyar TL zarar; 2023 3. çeyrek: -903 milyon TL zarar).
  4. Finansman giderleri gelirlerini aşmaktadır ve artış eğilimindedir (2023 3. çeyrek: 3.726 milyar TL gider / 242 milyon TL gelir).
  5. Şirketin nakit akışları dalgalanma göstermektedir ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarını desteklemektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler pozitif olup, şirketin bu alanda kazanç sağladığı görülmektedir (2023 3. çeyrek: 245 milyon TL gelir).
  2. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarında artış var, bu da likidite açısından olumlu bir göstergedir (2023 2. çeyrek: 411 milyon TL; 2023 3. çeyrek: 1.675 milyar TL).
  3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, şirketin finansman ihtiyacını karşılamak için borçlanmaya devam ettiğini göstermektedir.
  4. Şirketin esas faaliyetlerinden brut kar sağlama kapasitesi devam etmektedir, fakat net zarara dönüşmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu yüksek yükümlülük seviyeleri ve kısa vadeli likidite baskısı altında bulunmaktadır. Artan net zararlar ve yüksek finansman giderleri risk oluştururken, yatırım faaliyetlerinden gelir elde etme kapasitesi ve likiditenin iyileşme eğilimi olumlu unsurlardır. Ancak genel olarak şirketin mevcut finansal yapısı ve dalgalı nakit akışları, gelecekteki performansı için belirsizlik taşımaktadır ve bu durum potansiyel yatırımcılar için risk teşkil edebilir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda temkinli olmak gerekir ve daha detaylı bir analiz yapılması önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.