KAPLM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının 1. çeyreğinde 2,381,561 TL iken, 2. çeyrekte -20,245,471 TL'ye ve 3. çeyrekte -19,406,179 TL'ye düşmüş, sürekli zarar ediyor.
  2. Toplam yükümlülükler 2023 yılının her çeyreğinde toplam özkaynaklardan fazla; bu durum şirketin finansal kaldıraç oranının yüksek olduğunu gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler, her çeyrekte dönen varlıklardan fazla olup likidite riskini artırıyor.
  4. Finansman giderleri her çeyrekte finansman gelirlerinden fazla olup finansal yük oluşturuyor.
  5. Diğer kapsamlı gelir (gider) kalemi 2023 yılında her çeyrekte net zararla sonuçlanmış.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olup şirketin işletme faaliyetlerinden nakit üretme kabiliyeti devam ediyor.
  2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri her çeyrekte önemli miktarlarda olup finansal esnekliği gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif; bu durum şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiğini gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı artış göstermiş; bu da şirketin likiditesinin korunduğunu işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket sürekli zarar ediyor ve yüksek finansal kaldıraç riski taşıyor; ancak işletme faaliyetlerinden düzenli nakit akışı sağlıyor ve likiditesini koruyor. Yatırım faaliyetlerine devam etmesi gelecek için olumlu bir sinyal olsa da, mevcut finansal durumu ve sürekli zarar etmesi nedeniyle yatırım yapma kararı dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.