KARYE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 3. çeyrekte net dönem karı 30,085,076 TL olarak gerçekleşmiş, ancak bu önceki çeyreğe göre bir iyileşme gösterse de yılın ilk çeyreğindeki 28,663,350 TL'lik net dönem karından düşük kalmaktadır.
  2. Finansman giderleri, üçüncü çeyrekte finansman gelirlerini aşarak 262,719,107 TL'ye ulaşmıştır. Bu durum şirketin borç maliyetlerinin yüksek olduğunu ve faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassas olduğunu gösterir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -28,453,152 TL olarak negatif bölgede olup şirketin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretmediğini göstermektedir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -585,929,783 TL ile oldukça yüksek bir negatif değer sergilemiştir ki bu da büyük ölçekli yatırımların veya varlık satın almalarının yapıldığını işaret edebilir.
  5. Döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan diğer kapsamlı gelirler (655,857,963 TL) şirketin döviz riskine maruz kaldığını ve bu durumun şirketin finansal performansını önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların sürekli artışı (2022 4. çeyrek: 2,084,501,255 TL'den 2023 3. çeyrek: 3,004,649,514 TL'ye) şirketin büyümekte olduğunu ve genişlemeye devam ettiğini gösteriyor.
  2. Toplam özkaynakların artışı (2022 4. çeyrek: 1,372,544,425 TL'den 2023 3. çeyrek: 2,058,698,358 TL'ye) şirketin finansal yapısının güçlenmekte olduğunu ve sermaye birikiminin devam ettiğini işaret ediyor.
  3. Yabancı para alım satım marjlarındaki değişimden elde edilen kazançlar gelecek dönemlerde döviz kuru hareketlerinden olumlu etkilenme potansiyeli taşıyor.
  4. Net dönem karındaki dalgalanmalar ve finansman giderlerinin yüksek olması gelecekteki karlılık üzerinde baskı oluşturabilir; ancak bu durum etkin maliyet yönetimi ile dengelemeye açık görünmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin toplam varlıkları ve özkaynaklarının artış trendi olumlu bir sinyaldir ve büyüme potansiyelini göstermektedir. Ancak finansman giderleri ve negatif nakit akışları gibi risk faktörleri varlığını korumaktadır. Döviz kuru dalgalanmalarından elde edilen kazançlar ise gelecek için belirsizlik unsuru taşımaktadır. Bu faktörler dikkate alındığında şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda temkinli bir yaklaşım benimsenmelidir; detaylı bir piyasa analizi ve şirketin sektöründeki konumu daha ayrıntılı incelenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.