KATMR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %57,97, ikinci çeyreğinde %56,92 ve ilk çeyrekte %55,39 olarak görülüyor. Bu oranlar, şirketin varlıklarının neredeyse yarısının borçla finanse edildiğini gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %27,23, ikinci çeyrekte %26,53 ve ilk çeyrekte %29,68. Bu durum likidite riskinin görece yüksek olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde -587.603.004 TL olup negatif bölgede bulunuyor ve bu durum işletme sermayesinde sıkıntıya işaret edebilir.
  4. Finansman giderleri oldukça yüksek olup 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 389.980.747 TL'ye ulaşmıştır ve bu da finansal sürdürülebilirlik açısından bir risk oluşturuyor.
  5. Net dönem karı veya zararı artış gösterse de finansman giderlerine kıyasla düşük kalmakta ve şirketin karlılık oranlarını baskılamaktadır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı sürekli bir artış gösteriyor; 2022 dördüncü çeyrekten 2023 üçüncü çeyreğe kadar olan sürede sırasıyla 82.568.385 TL, 25.288.086 TL, 69.699.391 TL ve en son olarak 97.688.432 TL'ye ulaşmıştır.
  2. Toplam kapsamlı gelir (gider) özellikle 2022'nin dördüncü çeyreğinde büyük bir artış göstermiş (360.138.772 TL) ve bu durum şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde etme potansiyeline işaret ediyor.
  3. Toplam varlıklar sürekli artış göstererek şirketin büyümekte olduğunu gösteriyor; bu durum gelecekteki genişleme fırsatları için olumlu bir işaret olabilir.
  4. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış), dalgalanma göstermekle birlikte genel olarak pozitif yönde ilerliyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin borçlanma oranları ve likidite riski yüksek olmakla birlikte, net dönem karındaki sürekli artış ve toplam varlıklardaki büyüme gelecek için umut verici görünmektedir. Finansman giderlerinin yüksek olması endişe kaynağı olsa da şirketin diğer faaliyetlerden gelir elde etme kapasitesi bu riskleri dengeleyebilir. Genel olarak, şirketin finansal performansındaki pozitif eğilimler gelecek için iyimser beklentiler sunarken, mevcut borç seviyesi ve likidite sorunları göz önünde bulundurularak dikkatli bir yatırım stratejisi izlenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.