KONYA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılı 3. çeyrekte 2022 yılı 4. çeyreğe göre %16,9 artış göstererek 1.945.527.927'ye yükselmiş, bu pozitif bir büyüme eğilimi gösteriyor.
  2. Toplam özkaynaklar 2023 yılında sürekli artış göstermiş ve 3. çeyrekte 783.560.312'ye ulaşmış, bu da şirketin özsermaye yapısının güçlendiğini işaret ediyor.
  3. Toplam yükümlülükler de artarak 2023 yılı 3. çeyrekte 1.161.967.615 olmuş, bu durum borç yükünün arttığını ve finansal risklerin potansiyel olarak yükseldiğini gösteriyor.
  4. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların %56'sını oluşturarak likidite riskini artırabilir.
  5. Net dönem karı veya zararı, ilk çeyrek zararından sonra düzelmiş ve üçüncü çeyrekte 255.277.002'ye çıkmış, bu da işletmenin karlılık açısından toparlandığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat, her çeyrek artış göstererek, üçüncü çeyrekte 2.494.920.597'ye ulaşmış, bu da satışların ve gelirlerin arttığını belirtiyor.
  2. Brüt kar (zarar) oranları iyileşme göstermiş ve üçüncü çeyrekte önemli bir brüt kar elde edilmiş (541.794.637), bu da operasyonel verimliliğin arttığını işaret edebilir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olup artış eğiliminde, bu da işletmenin nakit akışını sürdürülebilir kıldığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin varlıkları ve özkaynakları sürekli bir büyüme içinde olup, hasılat ve brüt kar artışıyla operasyonel performans iyileşme göstermiştir. Ancak kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranının yüksek olması likidite riskini barındırırken, toplam borç miktarındaki artış finansal riskleri de beraberinde getirebilir. Net dönem karındaki toparlanma ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışındaki istikrar gelecek için umut verici olsa da, borç yönetimi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Yatırım kararı vermeden önce şirketin sektördeki konumu, piyasa koşulları ve stratejik planları gibi ek faktörler de değerlendirilmelidir; ancak mevcut finansal verilere dayanarak şirketin geleceği için temkinli bir iyimserlik söz konusudur ve uygun risk yönetimi ile yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.