KUTPO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde 649 milyon iken, toplam dönen varlıklar 999 milyon olup, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesi yeterli görünmektedir.
  2. Finansman giderleri, 2023 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 98 milyon iken, finansman gelirleri sadece yaklaşık 8.5 milyon olup finansman giderlerinin yüksekliği finansal risk oluşturmaktadır.
  3. Net dönem karı veya zararı, ilk çeyrekten üçüncü çeyreğe kadar artış göstermiş olup, bu durum şirketin performansının iyileştiğine işaret etmektedir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, 2023 yılının ilk çeyreğinden üçüncü çeyreğe kadar sürekli bir azalış trendi göstermiştir, bu da likidite riskini artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve net dönem karı veya zararı, her çeyrek artış göstermiş olup bu eğilim devam ederse şirketin gelir ve karlılık beklentileri olumlu yönde olacaktır.
  2. Ar-Ge giderleri, istikrarlı bir şekilde artış göstermiş olup bu durum şirketin yenilikçi ürün ve hizmetlere yatırım yaparak gelecekte rekabet avantajı elde etmeye çalıştığını göstermektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, her çeyrek artış göstermiş olup şirketin operasyonel etkinliğinin ve nakit yaratma kapasitesinin güçlendiğine işaret etmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli likidite durumu iyi görünmekle birlikte finansman giderlerinin yüksekliği ve nakit rezervlerindeki azalış potansiyel riskler arasındadır. Bununla birlikte, hasılatın ve net karın artış trendi ile Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar gelecek için olumlu beklentiler sunmaktadır. Genel olarak şirketin performansındaki iyileşme eğilimi dikkate alındığında, belirtilen risklere rağmen yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.