KUVVA logo

KUVVA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılı 3. çeyrek net dönem zararı -19,306,513 TL olarak gerçekleşmiş, bu da şirketin karlılık sorunu yaşadığını gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 54,794,144 TL iken, toplam dönen varlıklar 301,437,692 TL; bu durum likidite açısından olumlu bir gösterge.
  3. Finansman giderleri yüksek (7,176,730 TL), bu da borçlanma maliyetinin şirket üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu işaret ediyor.
  4. Pazarlama giderleri oldukça yüksek (20,098,755 TL) ve bu giderlerin gelirlerle dengelenemediği görülüyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -215,162,345 TL olarak negatif; bu durum operasyonel sürdürülebilirlik açısından risk oluşturuyor.
  6. Önceki çeyreklere göre toplam varlıklarda azalma (418,233,650 TL'den 403,640,902 TL'ye) ve özkaynaklarda artış (20,229,757 TL'den 298,503,827 TL'ye) gözleniyor; bu durum finansal yapıda dalgalanmalar olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Özkaynakların son çeyrekte büyük bir artış göstermesi (2023 yılı 2. çeyrekten 3. çeyreğe), şirketin finansal yapısını güçlendirdiğini ve gelecekte daha sağlam bir temel oluşturabileceğini işaret edebilir.
  2. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin yönetilebilir seviyede olması (50,342,931 TL), uzun vadeli borçlanma stratejisinin şirket için sürdürülebilir olduğunu gösteriyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif (296,459,049 TL), bu da şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesinin olduğunu düşündürüyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması (-85,322,996 TL), şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiğini ancak bu yatırımların kısa vadede nakit çıkışına neden olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık sorunları yaşadığı ve operasyonel faaliyetlerden negatif nakit akışı elde ettiği görülüyor. Bununla birlikte özkaynaklardaki artış ve uzun vadeli borçların yönetilebilir seviyede olması finansal yapıda bazı olumlu sinyaller veriyor. Yüksek pazarlama giderleri ve finansman giderlerinin gelirleri aşması ise endişe verici unsurlar arasında yer alıyor. Gelecekte şirketin mali yapısını güçlendirmesi ve operasyonel efektivitesini artırması gerekiyor. Bu durumda şirkete yatırım yapma kararı dikkatli bir değerlendirme gerektirir; ancak mevcut riskler göz önünde bulundurulduğunda yatırım için daha fazla iyileştirme sinyali beklenebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.