MERIT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların çoğunluğu duran varlıklardan oluşmakta, bu da likidite riskini artırabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan az olması likidite açısından olumlu bir gösterge.
  3. Finansman giderlerinin düşük olması borçlanma maliyetlerinin yönetilebilir olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışları, borç ödemeleri ya da finansman maliyetleri nedeniyle olabilir ve bu durum finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  5. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın düşük olması döviz kuru dalgalanmalarına karşı hassasiyeti gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının her çeyrekte artış göstermesi şirketin karlılık trendinin olumlu olduğunu işaret ediyor.
  2. Diğer kapsamlı gelirde büyük bir artış, şirketin diğer faaliyetlerinden önemli gelirler elde ettiğini ve bu gelirlerin gelecekte de devam edebileceğini gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif ve artan bir trendde olması işletme sermayesinin sağlıklı yönetildiğini gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının yeterli seviyede olması şirketin kısa vadeli ödemelerini karşılayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Merit şirketi, duran varlıkların yüksek oranı nedeniyle likidite riskine sahip olsa da, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek dönen varlıklara sahiptir. Karlılık trendi her geçen çeyrek artış göstermekte ve nakit akışları genel olarak pozitif bir seyir izlemektedir. Bu durum, şirketin finansal sağlığının iyi olduğunu ve gelecekte de iyi performans sergileyebileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, finansman faaliyetlerinden sürekli negatif nakit akışları ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı hassasiyet, takip edilmesi gereken risk faktörleridir. Genel olarak Merit'in finansal durumu ve gelecek beklentileri olumlu görünse de, finansman yapısı ve döviz kuru riskleri göz önünde bulundurularak tedbirli bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu bilgiler ışığında, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verilirken, şirketin sektördeki konumu, pazar dinamikleri ve genel ekonomik koşullar da dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.