MNDTR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarına göre yüksek, bu da finansal kaldıraç riskini artırıyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki oranı yüksek, bu likidite riskini gösteriyor.
  3. 2023 yılında net dönem zararı yaşanmış, bu da işletmenin karlılık konusunda zorluklarla karşılaştığını işaret ediyor.
  4. Finansman giderleri, finansman gelirlerini aşmış durumda, bu da finansman maliyetlerinin şirketin karlılığı üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.
  5. Diğer kapsamlı gelir (gider) kaleminde görülen negatif değerler, diğer finansal etkenlerin de şirket üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve artış gösteriyor, bu işletmenin operasyonel olarak sağlıklı nakit akışları ürettiğini gösteriyor.
  2. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likiditesinin iyileştiğine işaret ediyor.
  3. Brüt kar (zarar) ve net dönem karı (zararı) pozitif değerlere dönmüş durumda, bu da şirketin finansal performansının iyileşmekte olduğunu gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, şirketin gelecekteki büyüme ve genişleme planlarına yatırım yapmaya devam ettiği anlamına gelebilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısında bazı riskler bulunmakta; özellikle yüksek kaldıraç oranları ve likidite riskleri dikkat çekici. Ancak operasyonel olarak sağlam nakit akışları üretmekte ve zaman içinde finansal performansında iyileşme eğilimi göstermekte. Bu durum, gelecek için umut verici olabilir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda ise, iyileşme eğilimi olumlu bir sinyal verse de mevcut risk faktörleri detaylı bir değerlendirme gerektirir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.