MOBTL logo

MOBTL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 2022'nin 4. çeyreğine göre artış göstermiş, bu durum şirketin büyüdüğünü gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler de aynı dönemde artmış, bu da borçluluğun arttığını işaret ediyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu likidite riskini işaret edebilir.
  4. Finansman giderleri gelirlerden fazla, bu durum finansal yükün devam ettiğini gösteriyor.
  5. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları son çeyrekte negatif, bu operasyonel etkinlikteki zorlukları gösteriyor.
  6. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini aşmış, bu da finansal sürdürülebilirlik açısından bir risk oluşturuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı sürekli olarak pozitif, bu şirketin karlı olduğunu ve gelecekte de kar etmeye devam edebileceğini gösteriyor.
  2. Hasılat her çeyrek artış göstermiş, bu da satışların ve gelirlerin arttığını ve şirketin büyümeye devam ettiğini işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var ancak düşük, bu alanda gelecekte daha fazla fırsat olabilir.
  4. Toplam özkaynaklar artmaya devam ediyor, bu da şirketin finansal sağlamlığının ve sermaye yapısının güçlendiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Mobtl'nin bilanço verileri genel olarak büyüme eğiliminde olduğunu ve karlı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması ve işletme faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif olması likidite ve operasyonel riskleri işaret etmektedir. Finansman giderlerinin gelirleri aşması da finansal yapıda dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yine de net dönem karının sürekli pozitif olması ve hasılatın artış trendinde olması şirket için olumlu gelecek beklentilerini desteklemektedir. Bu durumlar dikkate alındığında, Mobtl'ye yatırım yapılabilir ancak yatırım kararı verilirken likidite ve borç yönetimi konularında dikkatli olunmalıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.