MZHLD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstermiş, bu durum şirketin aktif büyüklüğünün genişlediğini gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler de 3. çeyrekte artış göstermiş, bu da borçların arttığını ve potansiyel bir risk oluşturabileceğini işaret ediyor.
  3. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren düzenli bir artış göstermiş, ancak bu artış oranı gelirlerdeki artışla orantılı değil.
  4. Nakit akışları, özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, negatif seyretmekte ve bu durum operasyonel sürdürülebilirlik açısından endişe yaratıyor.
  5. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının kaybını telafi etmekte zorlanıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve dönem karındaki artış eğilimi, şirketin gelirlerinin büyümeye devam edeceği beklentisini oluşturuyor.
  2. Brüt kar (zarar) miktarındaki artış, satışların maliyetine kıyasla iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  3. Finansman giderleri ile finansman gelirleri arasındaki fark azalmakta, bu da finansal yükün hafifleyebileceği anlamına gelebilir.
  4. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri kontrol altında tutulursa, operasyonel verimliliğin artırılması mümkün olabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin varlık büyüklüğünde ve hasılatında gözlemlenen artış olumlu bir işaretken, yüksek borç seviyeleri ve negatif nakit akışları risk unsurları olarak öne çıkıyor. Net dönem karındaki istikrarlı artış gelecek için umut verici olsa da, operasyonel nakit akışlarının negatif olması endişe verici bir durum. Bu bilgiler ışığında, şirkete yatırım yapma kararı dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve daha fazla analiz yapılmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.