NTHOL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

NET HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılının 3. çeyreğinde net dönem karı veya zararı 28,267,000 olarak düşük bir karlılık göstermiştir.
  2. Finansman giderleri, finansman gelirlerini aşmış ve yüksek finansman giderleri şirketin mali yapısında bir risk oluşturabilir.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan fazla olması likidite riskini artırabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif olup, sürekli yatırım giderlerinin finansmanı için nakit ihtiyacı doğurabilir.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinden fazla olup borç servis kapasitesinde zorlanma işareti verebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, özellikle 2023 yılının 3. çeyreğinde önemli bir artış göstermiştir ki bu durum işletme faaliyetlerinin gelecekteki nakit yaratma kapasitesi açısından olumlu bir sinyaldir.
  2. Toplam kapsamlı gelir (gider) kalemindeki artış, diğer kapsamlı gelir kalemlerindeki iyileşmelerle birlikte şirketin genel performansının iyileşme eğiliminde olduğunu gösterebilir.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlenmesine işaret eder.
  4. Hasılat ve esas faaliyet karı (zararı) kalemlerindeki artışlar, şirketin operasyonel performansının iyileştiğini ve gelecek dönemlerde daha iyi finansal sonuçlar elde edebileceğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: nthol şirketinin finansal durumu ve performansı bazı riskler içermekle birlikte, özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının artması ve toplam kapsamlı gelirdeki iyileşme gibi olumlu sinyaller de mevcuttur. Likidite riski ve yüksek finansman giderleri gibi sorunların yönetilmesi gerektiği açıkken, operasyonel performanstaki iyileşme gelecek için umut vericidir. Bu bilgiler ışığında, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verilirken hem mevcut risk faktörleri hem de pozitif eğilimler dikkate alınmalıdır. Yatırım kararı vermeden önce daha detaylı bir analiz yapılması ve şirketin stratejik planları hakkında bilgi edinilmesi önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.