KARYE logo
KARYE
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Karye firmasının son bilanço verileri incelendiğinde, firmanın genel finansal sağlığı ve performansı hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu rapor, firmanın finansal durumunu yatırımcılar için anlaşılır bir şekilde özetlemektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Özellikle 2023 yılı boyunca işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu eğilimin devam ettiği gözlemlenmiştir.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise dönemler arasında dalgalanmalar göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları genellikle sıfır veya negatif olmuştur.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, satış gelirleri ve brüt kar marjı dönemler arasında değişiklik göstermiştir. 2023 yılında yıllık bazda yüksek bir brüt kar elde edilmişken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam daha düşük seviyelerde kalmıştır.

Finansman giderleri ve gelirleri arasındaki fark da dikkate değerdir. Finansman giderlerinin yüksek olması net dönem karını olumsuz etkilemiştir. Ancak bazı dönemlerde finansman gelirlerinin artması bu durumu dengelemiştir.

Toplam Varlıklar ve Özkaynaklar Firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında belirgin dalgalanmalar mevcuttur. 2023 yılı boyunca toplam varlıklar kademeli olarak artmış ancak aynı dönemde özkaynaklarda durağanlık gözlemlenmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise toplam varlıklarda hafif bir artış yaşanırken özkaynaklarda da benzer bir eğilim görülmüştür.

Yükümlülükler Toplam yükümlülüklerdeki değişimlere bakıldığında, kısa vadeli yükümlülüklerin nispeten sabit kaldığı ancak uzun vadeli yükümlülüklerin arttığı gözlemlenmektedir. Bu durum firmanın borçlanma stratejisinde uzun vadeli borçlara ağırlık verdiğini göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmek önemlidir. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi finansman maliyetlerini artırabilirken, enflasyonun etkisi de maliyet yapısını değiştirebilir.

Firmanın sektördeki konumu ve rekabet gücü de büyüme potansiyelini etkileyen diğer önemli faktörlerdir. Elektrik gaz ve su sektöründe faaliyet gösteren Karye'nin enerji talebindeki değişikliklere hızlı adapte olması gerekmektedir.

Sonuç Karye firmasının genel finansal sağlığı değerlendirildiğinde:

  • Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışları dikkat çekici olup, bu durumun sürdürülebilirliği sorgulanmalıdır.
  • Gelir Tablosu: Satış gelirlerinde dalgalanmalar mevcut olup, brüt kar marjında azalışlar gözlemlenmiştir.
  • Varlıklar ve Özkaynaklar: Toplam varlıklarda artış eğilimi olsa da özkaynaklarda durağanlık mevcuttur.
  • Yükümlülükler: Uzun vadeli yükümlülüklerde artış söz konusudur ki bu durum borçlanma stratejisinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 25868522 16570869
Satışlar 261478496 59832760
Brüt Kar / Zarar 59170558 15589412
Dönem Karı / Zararı 4633837 130231194
Esas Faaliyet Karı / Zararı 45402259 8264495
Net Dönem Karı / Zararı 4633837 130231194
Özkaynaklar 2167031548 2200732736
Dönen Varlıklar 73066010 57289700
Duran Varlıklar 3064914058 3082513846
Stoklar 0 4740239
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 185485721 202909386
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 785462799 736161424
Halka Açıklık Oranı
40.25
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Dolaşımdaki Pay
22139325.7
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-21 00:48:25

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Karye firmasının son bilanço verileri incelendiğinde, firmanın genel finansal sağlığı ve performansı hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu rapor, firmanın finansal durumunu yatırımcılar için anlaşılır bir şekilde özetlemektedir.

**Nakit Akışl... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-21 00:49:37

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar ve Özkaynaklar: 2024 ilk 3 aylık verisine göre, toplam varlıklar 3,139,803,546 TL, özkaynaklar ise 2,200,732,736 TL'dir. Bu, şirketin varlıklarının büyük bir kısmının özkaynaklarla finanse edildiğini gösterir, bu da finansal sağlamlık açısından olumlu bir gösterg... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.