INFO, IYF
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu durum şirketin finansal kaldıraç kullanımının yüksek olduğunu gösteriyor ve likidite riskini artırabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların neredeyse tamamına eşit, bu da şirketin kısa vadeli borç ödeme kapasitesinin düşük olabileceğine işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif, bu durum işletme sermayesi yönetimindeki zorlukları ve operasyonel etkinlik eksikliğini gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının yüksek olması, şirketin borçlanma yoluyla finanse edildiğini ve bu durumun getirebileceği finansal riskleri ortaya koyuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif, bu da şirketin karlılık potansiyeline işaret ediyor ve gelecekteki büyüme için olumlu bir gösterge olabilir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirler elde edilmiş, bu da şirketin diğer gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olabileceğini gösteriyor.
  3. Sürdürülen faaliyetler dönem karı sağlamış, bu da ana iş kolunun sağlıklı olduğunu ve istikrarlı gelir akışı sağladığını gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli yükümlülükleri karşılama kapasitesinin arttığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısında bazı riskler bulunmakta; özellikle yüksek orandaki yükümlülükleri ve negatif işletme faaliyetleri nakit akışları dikkat çekici. Ancak, pozitif net dönem karı ve nakit pozisyonundaki artış gibi olumlu unsurlar gelecek için umut verici görünmektedir. Son çeyrek bilançosunda görülen bu olumlu değişimler, şirketin mevcut zorlukları aşma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, şirkete yatırım yapılabilirliği konusunda temkinli bir iyimserlik söz konusu olabilir; ancak detaylı bir due diligence süreci tavsiye edilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 1225915137 2373140365
Satışlar 1198147943 4568861897
Brüt Kar / Zarar 398400163 1662753465
Dönem Karı / Zararı 145733315 594381337
Esas Faaliyet Karı / Zararı 261412539 1100085563
Net Dönem Karı / Zararı 235025396 594381337
Özkaynaklar 717437582 1110710339
Dönen Varlıklar 5227715674 8234080885
Duran Varlıklar 267714525 327943319
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 4755981699 7420155293
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 22010918 31158572
Halka Açıklık Oranı
68.62
Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR
Dolaşımdaki Pay
156458937.2
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 17:20:31
 • Risk Analizi:
  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu durum şirketin finansal kaldıraç kullanımının yüksek olduğunu gösteriyor ve likidite riskini artırabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların neredeyse tamamına eşit, bu da şirketin kısa va... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 17:21:28

Genel Finansal Durum ve yorumlar:

 • Firmanın toplam varlıkları, toplam yükümlülüklerinden fazla, bu da pozitif bir net varlık tablosuna işaret ediyor.
 • Özkaynaklar yüksek, bu da yatırımcılara ve kreditörlere firma için sağlam bir finansal temel olduğunu gösteriyor.
 • Cari dönem karı gözle görü... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.