GLYHO logo

GLYHO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, dönemler arası karşılaştırmalar yapıldığında genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinden 2024 yılının ilk çeyreğine kadar olan dönemde firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelini ve mali gücünü koruduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının düzenli bir şekilde arttığını görmekteyiz. 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayan bu artış trendi, 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında da benzer bir artış gözlemlenmektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olması dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, brüt karın sürekli olarak arttığı görülmektedir. Satışların maliyetleri kontrol altında tutulmuş ve bu sayede brüt kar marjı korunmuştur. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinde ise belirgin bir artış olmamıştır ki bu da firmanın operasyonel verimliliğini koruduğunu göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli olumlu görünmektedir. Firmanın borçlanma kapasitesi yüksek olup, finansman giderleri makul seviyelerde kalmıştır. Ayrıca döviz kuru dalgalanmalarına karşı da dirençli olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı güçlüdür ve büyüme potansiyeli yüksektir. Nakit akışı pozitif yönde ilerlemekte olup, gelir tablosunda karlılık göstergeleri olumlu seyretmektedir. Yatırımcılar için firma cazip bir yatırım fırsatı sunmaktadır ancak yatırım kararları alınırken tüm risklerin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.