TUCLK logo

TUCLK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan yaklaşık 3.2 kat daha fazla, bu da şirketin yüksek borçluluk oranına işaret ediyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkları yaklaşarak likidite riskini artırıyor.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerini büyük ölçüde aşıyor, bu da finansal yükün şirket üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.
  4. Net dönem karı veya zararı nispeten düşük, bu da operasyonel performansın iyileştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın sağlam bir seviyede olması, şirketin satış performansının olumlu olduğunu gösteriyor.
  2. Esas faaliyet karı oldukça yüksek, bu da şirketin ana iş kollarında sağlıklı bir karlılık seviyesine sahip olduğunu işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, bu da şirketin operasyonel etkinliğinin gelecekte de devam edebileceğine işaret ediyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının yüksek olması, şirketin finansal kaynaklara erişimde zorlanmadığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin borçluluk oranı ve likidite riski mevcut durumda endişe verici olsa da, hasılat ve esas faaliyet karındaki güçlü rakamlar gelecek için umut verici. Yatırım ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışları şirketin sürdürülebilirliğini destekleyecek nitelikte. Finansman giderlerinin yüksekliği bir sorun olarak öne çıkarken, finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının gücü bu sorunun üstesinden gelmek için kullanılabilir. Son çeyrekte net dönem karındaki artış ve diğer kapsamlı gelir kalemlerindeki olumlu gelişmeler, şirketin mali durumunun iyileşme yolunda olduğuna işaret ediyor ve yatırım yapılabilirliği konusunda iyimserlik sağlıyor. Bu nedenle, son çeyrek bilançosundaki iyileşmeler ve sağlam hasılat rakamları dikkate alındığında, şirkete yatırım yapılmasının uygun olabileceği sonucuna varılabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.