TRILC logo

TRILC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara yakın olması, finansal kaldıraç oranının yüksek olduğunu gösterir ve bu durum şirketin borç ödeme kapasitesi konusunda risk oluşturabilir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan daha fazla olması likidite riskini artırır, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama yeteneğini sorgulatır.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden fazla olması net finansman maliyetini artırarak karlılığı olumsuz etkileyebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, bu faaliyetlerin şirketin nakit rezervlerini tüketmesine neden olabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması ve brut karın sağlam görünmesi, şirketin satış performansının iyi olduğunu ve pazar payını koruyup artırabileceğini gösterir.
  2. Net dönem karının pozitif olması, şirketin operasyonel etkinliğinin ve karlılığının devam ettiğine işaret eder.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, bu faaliyetlerden kaynaklanan giderleri aşması, uzun vadeli büyüme potansiyelinin olduğunu gösterir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması operasyonel verimliliği ve şirketin nakit yaratma kabiliyetini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilançosu, sağlam hasılat rakamları ve net dönem karındaki pozitif değer ile güçlü bir satış performansı sergilediğini göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışları da gelecek için umut verici görünmektedir. Ancak, yüksek finansal kaldıraç oranı ve likidite riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Son çeyrekteki bilanço değişimine bakıldığında, şirketin karlılık ve büyüme potansiyeli taşıdığı ancak risk yönetimi konusunda dikkatli olunması gerektiği sonucuna varılabilir. Olumlu yönleriyle birlikte, bu şirkete yatırım yapılabilir fakat risk faktörleri de dikkate alınarak tedbirli bir yaklaşım benimsenmelidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.